Wiadomości

Wręczono Nagrodę im. o. Mariana Żelazka
Dr hab. Wacław Leszek Nahorski z nagrodą im. o. Mariana Żelazka (fot. Andrzej Danilewicz SVD)

Wręczono Nagrodę im. o. Mariana Żelazka

1 maja, już po raz trzeci, została wręczona Nagroda im. o. Mariana Żelazka. W ten sposób werbiści pragną uhonorować osoby bądź instytucje, które w wybitny sposób wspierają lub propagują działalność misyjną tego zgromadzenia. Laureatem trzeciej edycji Nagrody został dr hab. n. med. Wacław Leszek Nahorski, długoletni ordynator Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych w Gdyni.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się w domu werbistów w Krynicy Morskiej, a okazją do tego była kolejna rocznica śmierci o. Mariana Żelazka SVD (1918–2006). 

1 maja, już po raz trzeci, została wręczona Nagroda im. o. Mariana Żelazka. W ten sposób werbiści pragną uhonorować osoby bądź instytucje, które w wybitny sposób wspierają lub propagują działalność misyjną tego zgromadzenia. Laureatem trzeciej edycji Nagrody został dr hab. n. med. Wacław Leszek Nahorski.

Pandemia Covid-19 uzmysłowiła wszystkim bardzo wyraźnie jak cenne, a zarazem kruche jest zdrowie. Na utratę zdrowia szczególnie narażeni są misjonarze. Aby mogli nadal posługiwać, potrzebują fachowej opieki medycznej w zakresie chorób tropikalnych i pasożytniczych. Taką pomoc przez długie lata i z wielkim zaangażowaniem oferował dr Nahorski.

Dr Wacław Nahorski dyplom lekarza uzyskał w 1975 roku. W kolejnych latach podwyższał swoje kwalifikacje, uwieńczone stopniem doktora nauk medycznych. Od początku specjalizował się w chorobach rzadkich, w tym tropikalnych. Doświadczenie zdobywał podczas pracy w Angoli, Ghanie, Togo i Beninie. Jest wybitnym specjalistą od śmiertelnie niebezpiecznej bąblowicy, choroby pasożytniczej wywoływanej przez tasiemce. Jest przedstawicielem ministra zdrowia ds. zwalczania malarii na świecie (w ramach WHO), członkiem Komisji Przeciwepidemicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym oraz konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej. Prowadzi szeroką działalność dydaktyczną i naukową.

Jako długoletni ordynator Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych w Gdyni, wraz ze swoim wykfalifikowanym personelem, służył pomocą medyczną wszystkim, którzy ponieśli uszczerbek na zdrowiu, przebywając w dalekich krajach. Ze szczególną troską spotykali się misjonarze, w tym, w największej liczbie – werbiści. Każdego roku w klinice było badanych i w razie potrzeby leczonych około 30 naszych misjonarzy. Klinika podjęła także ścisłą współpracę i otoczyła nadzorem merytorycznym, prowadzone przez werbistów, Centrum Zdrowia im. św. Łukasza w Kifangondo, w Angoli.

Dr hab. Wacław Leszek Nahorski z nagrodą im. o. Mariana Żelazka (fot. Andrzej Danilewicz SVD)

Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się w domu werbistów w Krynicy Morskiej, a okazją do tego była kolejna rocznica śmierci o. Mariana Żelazka SVD (1918 – 2006). Jest on najbardziej znanym polskim werbistą, który 56 lat pracował w Indiach, z czego większość czasu spędził wśród trędowatych. Był kandydatem do Pokojowej Nagrody Nobla, a Senat RP ogłosił go człowiekiem roku 2007, podając go jako „Wzór Polaka przełamującego bariery między ludźmi w duchu chrześcijańskiego ekumenizmu i uniwersalizmu”. Obecnie toczy się jego proces beatyfikacyjny.

Nagrodę stanowi 30-centymetrowa statuetka z brązu z sylwetką o. Żelazka na tle mapy Indii. Podstawa statuetki wykonana jest z marmuru o nazwie Madurai Gold wydobywanego w południowo-środkowych Indiach. Autorką statuetki (każda ma swój kolejny numer), jest artystka-rzeźbiarka Dorota Dziekiewicz-Pilich.

Spośród zgłoszonych kandydatów Kapituła Nagrody wybiera każdorazowych laureatów. Stara się przy tym uwypuklić różnorodny charakter ich zaangażowania, co ma pokazać wielość możliwości wspierania dzieła misyjnego.

Podczas I Edycji (rok 2016), która przypadła w 10. rocznicę śmierci o. Żelazka, Nagrodę jego imienia otrzymali:

  • Anna Pietraszek - autorka filmów dokumentalnych i dziennikarka, przyjaciółka o. Mariana, która w dużej mierze przyczyniła się do przybliżenia jego sylwetki polskiemu społeczeństwu; 
  • Zygmunt Cholewa - założyciel i długoletni prezes koła misyjnego w Koluszkach, które od 36 lat mocno angażuje się w różnorodną pomoc misjonarzom i krzewienie idei misyjnej w lokalnej społeczności;
  • Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" z Poznania - stworzyła profesjonalne zaplecze dla polskich misjonarzy, w tym werbistów, którzy prowadzą działalność medyczną wśród chorych w najuboższych krajach świata. 

Laureatami II Edycji Nagrody im. o. Mariana Żelazka (rok 2018) zostali:

  • Zespół Szkół im. o. Mariana Żelazka SVD w Chludowie - jedyna w Polsce szkoła z takim patronem, która stara się nie tylko podtrzymywać jego pamięć, ale także wychowuje swoich uczniów w jego duchu ofiarności i wrażliwości na drugiego człowieka.
  • Andrzej Krzaczek - długoletni animator misyjny z Bytomia, który na różne sposoby wspiera werbistów na misjach i w Polsce oraz motywuje do tego innych. (AD)

 

Statuetka Nagrody im. o. Mariana Żelazka

Fotografie: Wiesław Dudar SVD