Wiadomości

Rozpoczął się pomocniczy proces beatyfikacyjny o. Mariana Żelazka SVD
Fot. Waldemar Wylegalski

Rozpoczął się pomocniczy proces beatyfikacyjny o. Mariana Żelazka SVD

W niedzielę 8 grudnia, w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, rozpoczął się w Chludowie proces beatyfikacyjny o. Mariana Żelazka na szczeblu diecezjalnym. W obecności i pod przewodnictwem ks. abpa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, został powołany i zatwierdzony Trybunał Rogatoryjny, który zajmie się zbieraniem świadectw zgromadzonych na terenie diecezji poznańskiej.

W niedzielę 8 grudnia, w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, po raz pierwszy w 100-letniej historii pobytu misjonarzy Zgromadzenia Słowa Bożego w Polsce w werbistowskiej parafii rozpoczął się proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym. Proces dotyczy o. Mariana Żelazka (1918–2006), pochodzącego z Palędzia koło Poznania.

W Chludowie, w obecności i pod przewodnictwem ks. abpa Stanisława Gądeckiego, metropolity poznańskiego, został powołany i zatwierdzony trybunał rogatoryjny, który – na potrzeby otwartego w 2018 r. w Indiach procesu zasadniczego – zajmie się zbieraniem świadectw zgromadzonych na terenie diecezji poznańskiej. Tym samym wielkopolska diecezja oficjalnie włączyła się do prac związanych z procesem beatyfikacyjnym Sługi Bożego o. Mariana Żelazka SVD.

– Uczestniczymy w niecodziennym wydarzeniu, jakim jest rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ojca Mariana Żelazka – powiedział na początku uroczystości ks. Rafał Pajszczyk z Poznania, przewodniczący trybunału rogatoryjnego. Z kolei abp Stanisław Gądecki na zakończenie Mszy Św. powiedział: – Niech Pan Bóg błogosławi wszystkich tutaj obecnych, a modlitwy zanoszone w tutejszym kościele, oraz te prywatne, przyczynią się do jak najszybszego zamknięcia tej pierwszej fazy procesu i obdarzą Kościół nowym błogosławionym, a w przyszłości świętym.

Pierwsza sesja

Po odśpiewaniu hymnu do Ducha Świętego ks. Rafał Pajszczyk rozpoczął pierwszą, uroczystą, publiczną sesję Trybunału Rogatoryjnego. Wyjaśnił licznie zebranym wiernym, że proces beatyfikacyjny toczy się zasadniczo w tej diecezji, na terenie której umarł kandydat na ołtarze. Jednak w przypadku o. Żelazka znaczna część dowodów procesowych zgromadzona jest na terenie diecezji poznańskiej, z której się wywodził. Dlatego abp John Barwa SVD, ordynariusz diecezji Cuttack–Bhubaneswar w Indiach, zwrócił się z prośbą do ks. abp. metropolity Stanisława Gądeckiego o wszczęcie tzw. procesu rogatoryjnego, czyli pomocniczego względem procesu zasadniczego. Jego zadaniem jest przebadanie świadectw osób, które są świadkami życia i posługi o. Mariana. Ma też zbadać znajdujące się w diecezji poznańskiej dokumenty, które wyszły spod pióra kandydata na ołtarze lub dotyczą jego osoby.

Następnie o. Henryk Kałuża SVD, wicepostulator procesu beatyfikacyjnego, przedstawił życiorys o. Żelazka, wydobywając z jego bogatego życia najbardziej znaczące fakty, formujące jego sylwetkę duchową i wskazujące na heroiczność postaw i cnót misjonarza.

Chludowo - rozpoczęcie pomocniczego procesu beatyfikacyjnegoKs. Rafał Pajszczyk, przewodniczący trybunału rogatoryjnego (fot. Paweł Wodzień SVD)

Przysięgi i podpisy

Kolejnym etapem uroczystości było powołanie zaproponowanego Trybunału Rogatoryjnego. Składa się on z delegata arcybiskupiego, który – jako przewodniczący – będzie prowadził prace procesowe. Został nim ks. Rafał Pajszczyk. Na promotora sprawiedliwości wybrano o. Jana Wróblewskiego SVD, rektora Domu Misyjnego św. Stanisława Kostki w Chludowie, a na notariuszy o. Franciszka Bąka SVD, mistrza nowicjatu misjonarzy werbistów i o. Wojciecha Grzymisławskiego SVD. Obaj także są mieszkańcami Domu Misyjnego w Chludowie.

Abp Gądecki odczytał po łacinie dekret mianujący trybunał i wręczył dekrety jego przewodniczącemu i członkom, którzy wraz z wicepostulatorem publicznie przysięgli sumiennie wypełniać obowiązki i zachować tajemnicę związaną z treścią świadectw. Przygotowany protokół z sesji podpisał na koniec ks. prałat Ireneusz Dosz, kanclerz kurii metropolitalnej i przekazał notariuszowi o. Franciszkowi Bąkowi SVD, który od tej pory jest odpowiedzialny za akta procesowe.

Niedzielna sesja trybunału rogatoryjnego zakończyła się modlitwą abpa Stanisława Gądeckiego:

Wszechmogący Boże, Ty powołałeś o. Mariana Żelazka, aby w zakonnej wspólnocie werbistów służył Tobie i bliźnim swoją praca, modlitwą i cierpieniem. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z radością wypełniali codzienne obowiązki naszego stanu. Niech jego przykład zachęci nas do kroczenia drogą, jaką nam wyznaczyłeś, oraz pobudzi wielu młodych do całkowitej służby Tobie i Kościołowi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Chludowo - rozpoczęcie pomocniczego procesu beatyfikacyjnegoPrzysięga członków trybunału rogatoryjnego. Od lewej: o. Franciszek Bąk SVD, ks. Rafał Pajszczyk, o. Wojciech Grzymisjławski SVD (fot. Paweł Wodzień SVD)

Życie na służbie

W Eucharystii uświetniającej rozpoczęcie procesu uczestniczyło 12 kapłanów, wśród których był wiceprowincjał, o. Henryk Szymiczek SVD oraz o. Andrzej Danilewicz SVD, sekretarz ds. misji polskiej prowincji, a także mieszkańcy chludowskiego Domu Misyjnego i księża diecezjalni. Na uroczystość zostali zaproszeni krewni o. Mariana, mieszkańcy Dąbrówki i Palędzia oraz przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół o. Mariana Żelazka: Maria i Julian Popowscy oraz Aldona Muszak z Palędzia. Przy ołtarzu stała ze sztandarem uczniowska delegacja Zespołu Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie. Wszyscy wierni otrzymali obrazki z modlitwą o beatyfikację o. Mariana.

– W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, Matki Zbawiciela wszystkich ludów i narodów gromadzimy się wokół ołtarza Pańskiego, aby dziękować Bogu Trójjedynemu za wielki dar tajemnicy wcielenia i tajemnicy zbawienia. Bóg w swej mądrości i miłości powołał i zaangażował w to dzieło ludzi, aby współpracując z Jego łaską, nie tylko sami się uświęcali, ale także pomagali innym na drodze do zbawienia i świętości. Maryja była pierwszą z nich – powiedział na rozpoczęcie Mszy Św. o. Henryk Kałuża SVD. – Dzisiaj jednak patrzymy jeszcze w kierunku innego człowieka, który swoje życie zupełnie i bez reszty oddał na służbę zbawienia ludzi w dalekich Indiach. Jego zaangażowanie na rzecz wyzwolenia człowieka jest tak mocne i wielkie, że aż godne wszczęcia procedury procesowej, aby się przekonać o heroiczności jego cnót i wyjątkowości postaw jego całego życia. Sługa Boży ojciec Marian Żelazek, syn wielkopolskiej ziemi, misjonarz werbista jest właśnie tym człowiekiem. To ważna chwila dla całej naszej parafii, dla Zgromadzenia Słowa Bożego i dla Kościoła wielkopolskiego. Niech za przyczyną Maryi, której imię nosił ojciec Żelazek, Bóg jeszcze raz okaże nam swoją wielką łaskę i obdarzy nas swoim nieprzebranym miłosierdziem. Niech przykład życia ojca Mariana pociąga i nas ku doskonaleniu siebie i do świętości. To nasze pierwsze i najważniejsze powołanie. W czasie Najświętszej Ofiary módlmy się za przyczyną Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Świętych o tę szczególną łaskę i Ciebie, Drogi Księże Arcybiskupie, prosimy o złożenie Najświętszej Ofiary w tej intencji - mówił o. Kałuża. 

Zacznijcie wargi nasze…

Kazanie poświęcone Słudze Bożemu wygłosił także wicepostulator jego procesu, o. Henryk Kałuża SVD. Szczególnie mocno podkreślił przywiązanie o. Mariana do Maryi. Od modlitwy do niej – jak mówił o. Kałuża – rozpoczynał on swój każdy dzień w Purii. W 1985 r. o. Żelazek w tym świętym mieście hinduizmu wybudował świątynię Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. I tam każdego ranka modlił się śpiewając „Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny”: „Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą, zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą”. Całe kazanie, poświęcone codziennej modlitwie o. Mariana, o. Kałuża zbudował właśnie na „Godzinkach".

Oprawę muzyczną uroczystej Eucharystii zapewniła schola małżonków Ewy Gramsch–Bazan i Darka Bazana, a ofiarne dary przynieśli do ołtarza ubrani w stroje ludowe przedstawiciele miejscowego zespołu folklorystycznego “Chludowianie”.

Chludowo - rozpoczęcie pomocniczego procesu beatyfikacyjnegoMsza Święta pod przewodnictwem abp Stanisława Gadeckiego (fot. Paweł Wodzień SVD)

 +   Więcej fotografii

 

Idźcie (wszyscy) na cały świat

Na zakończenie niedzielnych uroczystości o. Henryk Szymiczek SVD, wiceprowicnjał Polskiej Prowincji SVD, podziękował abp. Gądeckiemu za sprawowaną Eucharystię i zgodę na otwarcie Trybunału Rogatoryjnego.

– Otwarcie trybunału dokonuje się w szczególny dla nas dzień i w szczególnym dla nas miejscu – w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w parafii pw. Wszystkich Świętych – mówił wiceprowincjał. – Prosimy o szczególne jej wstawiennictwo i opiekę. Niech Maryja, której wielkim czcicielem był Sługa Boży o. Marian Żelazek, wyprasza szczególne łaski w tym świętym dziele. Prosimy o wstawiennictwo Wszystkich Świętych, aby nie było tak, jak my chcemy, ale aby wypełniła się wola Boża w tym naszym zamierzeniu.

Z kolei abp Stanisław Gądecki podziękował całemu zgromadzeniu werbistów, które wydało misjonarza formatu o. Mariana Żelazka.

– Z racji rozpoczętego procesu beatyfikacyjnego dziękuję przede wszystkim samemu zgromadzeniu, dlatego że tym samym zgromadzenie przyczynia się do wzbogacenia skarbu duchowego Kościoła. Tutaj wszyscy mogą czuć się uprzywilejowani, dlatego że przynależą w jakimś sensie do najbliższego kręgu ojca Żelazka - mówił abp Gądecki, - Dlatego czy to będzie werbista, czy też ktoś, kto należy do jego rodziny, kto podróżował do Indii, czy ktoś, kto wywodzi się z miejscowości, z których się on wywodzi, wszyscy tworzą pewien krąg ludzi wezwanych do świętości na wzór samego ojca Mariana. Jeśli nie możemy udawać się na misje, co jest wezwaniem każdego człowieka ochrzczonego, niech to będą chociaż te misje na miejscu, misje, które znam zlecił Chrystus, kiedy nam mówił: „Idźcie na cały świat”. Niech Pan Bóg błogosławi wszystkich tutaj obecnych, a modlitwy zanoszone w tutejszym kościele oraz prywatne niech przyczynią się do możliwie najszybszego zamknięcia tej pierwszej fazy procesu i obdarzą Kościół nowym błogosławionym, a w przyszłości świętym.

Człowiek dla wszystkich

Z okazji rozpoczęcia procesu rogatoryjnego chludowscy werbiści wydali książkę popularyzującą wiedzę o życiu i działalności o. Mariana Żelazka w formie alfabetu: „Człowiek dla wszystkich. O. Marian Żelazek od A do Ż”. Jej premiera odbyła się 8 grudnia w Chludowie. Stanowi ona bogato ilustrowany, ułożony alfabetycznie zestaw najważniejszych informacji o o. Marianie i jego życiu. Wszystkie zostały wybrane z listów samego o. Żelazka pisanych z Indii i z Polski, opracowanych w 2000 r. przez o. Eugeniusza Śliwkę SVD oraz z książek, reportaży i wywiadów z o. Żelazkiem, które ukazały się w prasie.

Tekst: Anna Kot
Za: chludowo.werbisci.pl

 +   Więcej fotografii z uroczystości oraz kazanie o. Henryka Kałuży SVD