Wiadomości

wywiadW dniu 30 kwietnia przypada szósta rocznica śmierci śp. o. Mariana Żelazka SVD  (1918 – 2006).

O. Marian Żelazek urodził się 30 stycznia 1918 roku w Palędziu koło Poznania, jako siódme dziecko z czternaściorga potomstwa Stanisława i Stanisławy zd. Szymkowiak. W 1932 r. ukończył gimnazjum i wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Górnej Grupie.

W maju 1940 roku, wraz z innymi werbistami z Chludowa, został aresztowany i wywieziony najpierw do VII Fortu w Poznaniu, a następnie do obozu koncentratcyjnego w Dachau. Wielokrotnie podkreślał, że przeżycia obozowe obudziły w nim głęboką wiarę w godność każdego człowieka.

Tam dojrzało w nim także powołanie misyjne. W swoich wspomnieniach pisał: „Jako kleryk w koncentracyjnych obozach Dachau i Gusen, w ciągu długich nie kończących się 5 lat, kiedy mówiłem sobie: prawie już nie wierzę, że stąd wyjść mogę, chciałem zawsze, choćby na czworakach, wyjść z tego grobu obozowego i zostać misjonarzem. Ile razy któryś z moich kolegów seminaryjnych umierał w obozie (z grupy 26 zginęło czternastu), (...) stawałem się jakby spadkobiercą i jego powołania."

Święcenia kapłańskie otrzymał 18 września 1948 roku po ukończeniu studiów teologicznych na Uniwersytecie Anselmianum w Rzymie. Wkrótce po święceniach wyjechał na misje do Indii.

Po przybyciu do Bombaju w 1950 r. został skierowany do pracy misyjnej wśród tubylczego ludu Adiba. W 1975 r. został skierowany do pracy w Puri. Tam zajmował się pracą wśród trędowatych, ludzi odrzuconych, marginalizowanych.

W roku 1980 otworzył dla nich leprozorium, a w 1984 szkołę dla dzieci z rodzin trędowatych. Jego ogromne zaangażowanie i prostota życia sprawiły, że cieszył się autorytetem i uznaniem wśród elit wyznawców hinduizmu.

W 1990 r. złożył rezygnację z funkcji proboszcza, by stać się „Bonopasi” - pustelnikiem żyjącym w aśramie. Nie zaprzestał jednak swej opieki nad trędowatymi. Na kilka miesięcy przed śmiercią,  21 stycznia 2006 roku, udało mu się otworzyć nowe Centrum Dialogu - Ishopanthi Ashram.

O. Marian Żelazek SVD zmarł w niedzielę, 30 kwietnia 2006 roku, w momencie gdy zakończył swoje odwiedziny w koloni trędowatych. Jego posługa misyjna w Indiach trwała 56 lat. Pogrzeb śp. o. Mariana odbył się 2 maja 2006 roku na cmentarzu werbistowskim w miejscowości Jharsuguda w Indiach. Indyjska Prowincja Zgromadzenia Słowa Bożego, w której pracował o. Marian Żelazek SVD, podjęła w tym roku pierwsze kroki, aby rozpocząć jego proces beatyfikacyjny.

Śp. o. Marian Żelazek SVD był wielokrotnie wyróżniany prestiżowymi nagrodami, zarówno polskimi jak i międzynarodowymi. Wśród nich można wymienić chociażby: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodę Dr. Radanatha Ratha Seva Sammana za posługę na rzecz trędowatych, nominację do Pokojowej Nagrody Nobla w 2002, honorowe obywatelstwo miasta Poznania i wiele, wiele innych. Najbardziej jednak cenił sobie tytuł, jaki otrzymał od swoich podopiecznych: „Bapa” tzn. Ojciec.

22 lutego 2007 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznał o. Mariana Żelazka SVD „za godny naśladowania wzór Polaka, przełamującego bariery między ludźmi, w duchu chrześcijańskiego ekumenizmu i uniwersalizmu”.

O. Marian Żelazek był wielkim katolickim zakonnikiem - misjonarzem, który pozostał do końca wierny dewizie swego życia: „Nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć!”

Ufamy, że dzięki naszej modlitwie i wstawiennictwu śp. o. Mariana Kościół wyda owoc wielu świętych misjonarzy, którzy zaniosą Chrystusową miłość i prawdę aż na krańce ziemi.

Feliks Kubicz SVD, Jan Wróblewski SVD